Okolí

 • Piešťany

  Piešťany jsou velmi významné lázeňské město, zaměřené na léčbu nemocí pohybového ústrojí a nervových chorob, které je známé po celém světě. Základními přírodními léčivými zdroji piešťanských lázní jsou sádro-sirné termální voda s teplotou 67-69 ° C a léčivé sirné bahno. Lázně Piešťany jsou městem parků, společenského života a kultury, ale i důležitým centrem pro rozvoj sportovních aktivit obyvatel i návštěvníků.
  Díky své poloze mají lázně Piešťany ideální podmínky pro turistiku či cykloturistiku. Nabízejí široký výběr možností využití volného času - odpočinek, rekreaci, pestrý kulturní, sportovní a společenský život. Lázně Piešťany jsou jedním z mála míst, kde se dají realizovat téměř všechny druhy sportu - od atletiky až po jízdu na koni či golf.

 • Beckov

  Zřícenina hradu se vypíná 50 metrů vysokém ostrohu nad obcí Beckov. Historie hradu láká několika pověstmi a proto je vyhledávanou turistickou atrakcí. Hrad Beckov láká turisty několika pověstmi. Jedna z nich říká, že název hradu se odvozuje od jména šaška Becka, pro kterého dal hrad vybudovat vévoda Ctibor. Další zase hovoří o tom, že hradní pán shodil ze skály svého služebníka za to, že ten mu chrání své dítě zabil jeho oblíbeného psa. Sluha při pádu ze skály zakřičel, že se ve smrti sejdou do roka a do dne. A jak pověst praví, přesně v tomto čase hradního pána štípne zmije a on slepý spadl do propasti. Pro svou malebnou krásu byl hrad Beckov vyhlášen za národní kulturní památku a díky své historii patří k nejvyhledávanějším zříceninám na Slovensku.

 • Bojnice

  Bojnický zámek je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších Slovensku hradů. První písemná zmínka o existenci hradu je z roku 1113 v listině zoberského opatství. Původně byl dřevěným hradem a vyvinul se ze staršího hradiště. Postupně v průběhu 13. století byl budován z kamene jako majetek rodu Poznanovců. Koncem 13. století se Bojnic zmocnil uherský velmož Matúš Čák Trenčianský, po něm se v Bojnicích jako majitelé vystřídalo několik šlechtických rodů. Bojnický hrad i panství byly vždy královským majetkem. Podle pověstí král Matyáš Korvín rád chodíval do Bojnic a sedával pod lipou oproti vstupu do hradu, kterou nazvali lípou krále Matyáše. Poslední majitel zámku, hrabě Jan František Pálffy, byl významným soukromým sběratelům. Jeho vrozený a dlouhodobými pobyty v cizině pěstovaný cit pro umění se odrazil v záměrném a systematickém sbírání uměleckých předmětů. Zámek dal hrabě přestavět podle vzoru francouzských gotických zámků v údolí řeky Loire. Rozsáhlá neogotická přestavba se uskutečnila v průběhu let 1889 - 1910 a změnila hrad na čarokrásný zámek. Kromě zámeckých expozic čekají každoročně na návštěvníky Bojnického zámku i další atrakce a překvapení. Jednou z nich je i Festival duchů a strašidel, který se od roku 1994 koná pravidelně na přelomu měsíců duben a květen. K zámku se váže pověst o černé paní, podle níž mladý zámecký pán obvinil svou ženu z nevěry. Aby dokázala svou nevinu, skočila z Hunyadiho věže do kamenné příkopu. Místo smrti v hloubce však údajně vzlétla do nebes, a potrestáni byli zloprajní příbuzní.

 • Trenčín

  Trenčínský hrad byl od počátku důležitou pohraniční pevností a župním sídlem. Vlastnili ho významné královské a šlechtické rody, z nichž jej nejvíce proslavil Matúš Čák Trenčianský. Když se hradu zmocnil král Karel Robert, řešili se na hradě mezinárodní politické otázky. O jeho rozvoj se zasloužili panovníci a velmoži Ludvík Velký, Zikmund Lucemburský, Štefan a Jan Zápolští. Roku L600 se majiteli hradu stali Ilesháziovci, později se na hradě usadila německá posádka. V 18. st. byl zničen požárem. Barbořin palác a Dělová bašta slouží jako prostor pro příležitostné výstavy, v Ludvíkova paláci je instalována expozice starých chladných a palných zbraní z L3. stol. - L9. stol. Najdeme zde gotické meče, orientální jatagány, jezdecké šavle, Palas a halapartnu. Z palných zbraní zaujmou kresadlové a perkusní pistole, lovecké zbraně, revolvery, ihlovky a zadovky. Nejhonosnější a nejucelenější je historicky a umělecky mimořádně zajímavá expozice rovnosti galerie Ilesháziovcov, která se nachází v Paláci Zápolských. Obsahuje téměř l00 olejomaleb z l6.-l9.storočia. V Ludvíkova paláci je umístěna výstava ze současné slovenské heraldický tvorby. Návštěvníky zvlášť zaujme hladomorna. Na horním hradě v prostoru Letné věže je umístěna expozice dávné minulosti Skalky u Trenčína. K hradu se váže pověst o hradní studni, kterou podle legendy vykopal Turek Omar pro panovníka, aby tak získal jeho dceru Fatimu.